MMF: ITALIJA ĆE SVE VI­ŠE ZAOSTAJATI ZA EUROPOM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Italija će sve vi­še zaostajati za os­ta­lim gos­po­dar­stvi­ma euro­zo­ne uko­li­ko se nje­zi­ni sla­bi iz­gle­di za ras­tom dras­tič­no ne po­bolj­ša­ju, upo­zo­ri­li su iz Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF) u re­dov­nom iz­vješ­ću. Tre­će gos­po­dar­stvo euro­zo­ne stag­ni­ra u po­s­ljed­njih 15 go­di­na, a u proš­le tri bi­lje­ži­lo je umje­ren opo­ra­vak na­kon re­kord­ne re­ce­si­je s dvos­tru­kim dnom, kons­ta­ti­ra­ju ana­li­ti­ča­ri MMF-a. Upo­zo­ra­va­ju ipak na kon­ti­nu­ira­no pri­gu­še­nu za­pos­le­nost i tem­po ras­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.