PR­VI LET OD PE­KIN­GA DO BE­OGRA­DA 15. RUJ­NA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pr­vi zra­ko­plov na li­ni­ji Pe­king - Be­ograd, pre­ko Pra­ga, u glav­ni grad Sr­bi­je bi tre­bao sle­tje­ti u pe­tak 15. ruj­na. Ki­ne­ski pri­je­voz­nik Ha­inan Air­li­nes če­ka do­zvo­le za let od Pra­ga do Be­ogra­da da bi po­čeo pro­da­va­ti kar­te. Ki­ne­ska zrač­na kom­pa­ni­ja pla­ni­ra po­ve­zi­va­ti glav­ne gra­do­ve Sr­bi­je i Ki­ne dva pu­ta tjed­no, po­ne­delj­kom i pet­kom. Ha­inan Air­li­nes pos­lu­je 23 go­di­ne, u flo­ti ima pri­je sve­ga Bo­eing 737, Bo­eing 787 i Air­bus 330. Kom­pa­ni­ja ima 162 le­tje­li­ce za pri­je­voz put­ni­ka i te­re­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.