NEVADA UBIRE PO­REZ OD ‘TRAVE’

Le­ga­li­za­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nevada, je­di­na dr­ža­va SAD-a gdje su le­gal­ni i koc­ka­nje i pros­ti­tu­ci­ja, do­da­je uži­va­nje ma­ri­hu­ane svo­jem po­pi­su do­zvo­lje­nih po­ro­ka za odras­le, a prodaja je po­če­la u su­bo­tu u de­se­ci­ma du­ća­na. Ov­la­šte­ne pro­da­va­oni­ce ma­ri­hu­ane mo­ći će pro­da­ti do 28 gra­ma za “re­kre­ativ­no uži­va­nje” oso­ba­ma sta­ri­jim od 21 go­di­nu, naj­a­vi­la je Step­ha­nie Klap­s­te­in, glas­no­go­vor­ni­ca odje­la za po­rez Ne­va­de.

Ide prodaja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.