INFLACIJA U ZO­NI EURA OSLABILA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Go­diš­nja sto­pa in­fla­ci­je u lip­nju je do­dat­no oslabila, pri­tis­nu­ta znat­no sla­bi­jim ras­tom ci­je­na ener­gi­je, po­ka­zu­ju u pe­tak objav­lje­ne pr­ve pro­cje­ne europskog sta­tis­tič­kog ure­da. Oče­ku­je se da će go­diš­nja sto­pa in­fla­ci­je u lip­nju iz­no­si­ti 1,3 pos­to, u od­no­su na 1,4 pos­to ko­li­ko je iz­no­si­la u pret­hod­nom mje­se­cu, pro­cje­nju­ju u Eu­ros­ta­tu. Ti­me je inflacija u lip­nju oslabila dru­gi mje­sec za­re­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.