Ni­je PBZ ne­go HPB

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI&ANALIZE -

U ju­če­raš­njem iz­da­nju Pos­lov­nog dnev­ni­ka u tek­s­tu pod nas­lo­vom “Aus­trij­ski Bo­re­alis že­li ku­tin­sku Pe­tro­ke­mi­ju” ne­na­mjer­nom po­gre­škom iz­ne­sen je ne­to­čan po­da­tak. Na­ime, u re­če- ni­ci na­kon kre­di­ta HBORa, PBZa i Er­ste ban­ke Pe­tro­ke­mi­ja je pod­mi­ri­la te­ku­će obve­ze umjes­to PBZa tre­ba­lo je pi­sa­ti HPB. Is­pri­ča­va­mo se Hr­vat­skoj po­štan­skoj ban­ci i či­ta­te­lji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.