PIK osva­ja Polj­sku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

PIK Vr­bo­vec po­čeo je iz­vo­zi­ti u naj­ve­ći polj­ski tr­go­vač­ki la­nac Bi­edron­ka. Ovaj dio por­tu­gal­ske gru­pa­ci­je Je­ro­ni­mo Mar­ti­nis Gro­up u svo­ja 2722 du­ća­na u Polj­skoj sa­da nu­di Zim­sku i Ku­len pod Bi­edron­ki­nim bren­dom Sma­ki Swi­ata (Oku­si svi­je­ta), a Dal­ma­tin­ski pr­šut pod mar­kom Pre­mi­um Bi­edron­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.