TRGOVCI MO­GU SLAVITI,

POTROŠNJA RASLA 3,5 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na do­ma­ćem je tr­ži­štu u svib­nju potrošnja re­al­no po­ras­la za 3,5 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, či­me je nas­tav­ljen uzas­to­pan po­zi­ti­van trend s već 33. mje­sec. Po­da­ci DZSa po­ka­zu­ju da je ku­mu­la­tiv­ni rast po­troš­nje u pr­vih pet mje­se­ci u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni iz­no­si no­mi­nal­no 6,9, a re­al­no 4,3 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.