NA 20,3 MI­LI­JAR­DE EURA

NJEMAČKI VIŠAK SKO­ČIO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Njemački tr­go­vin­ski višak po­no­vo je po­ras­tao u svib­nju, uz sna­žan skok iz­vo­za na go­diš­njoj ra­zi­ni, iz­vi­jes­tio je dr­žav­ni ured za sta­tis­ti­ku u po­ne­dje­ljak. Se­zon­ski pri­la­go­đe­ni iz­voz iz naj­ve­ćeg europ­skog gos­po­dar­stva u svib­nju po­ras­tao je 1,4 pos­to u od­no­su na mje­sec ra­ni­je, do­se­gav­ši vri­jed­nost od 107,9 mi­li­jar­di eura. Uz rast uvo­za od 1,2 pos­to, na 87,6 mi­li­jar­di eura, njemački tr­go­vin­ski višak u svib­nju iz­no­sio je 20,3 mi­li­jar­de eura, u od­no­su na 19,7 mi­li­jar­di u trav­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.