HNB INTERVENIRAO NA DEVIZNOM TR­ŽI­ŠTU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Hrvatska na­rod­na ban­ka (HNB) in­ter­ve­ni­ra­la je u pe­tak na deviznom tr­ži­štu ot­ku­piv­ši od ba­na­ka 101,5 mi­li­ju­na eura po pro­sječ­nom te­ča­ju od 7,420966 ku­na za euro, či­me je u sus­ta­va “uba­ci­la” vi­še od 753,2 mi­li­ju­na ku­na. To je tre­ća ovo­go­diš­nja de­viz­na in­ter­ven­ci­ja sre­diš­nje ban­ke, kroz ko­je je HNB u ne­što vi­še od mje­sec da­na u sus­tav ubriz­gao vi­še od 3,5 mi­li­jar­di ku­na. Sred­nji te­čaj eura u pe­tak, a ko­je se pri­mje­nju­je od su­bo­te, iz­no­si 7,400764 ku­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.