SUNČANI HVAR IMA DVOZNAMENKASTI RAST

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na va­lu no­vih inves­ti­ci­ja te po­ve­ća­nog bro­ja do­la­za­ka, Sunčani Hvar os­tva­ru­je naj­in­ten­ziv­ni­ji pe­ri­od u po­vi­jes­ti kom­pa­ni­je, po­hva­li­li su se iz te tvrt­ke. U pred­se­zo­ni su ima­li 25% vi­še no­će­nja, dok su ukup­ni pri­ho­di ras­li za vi­so­kih 20%. Pro­sječ­na po­pu­nje­nost ho­te­la u svib­nju i lip­nju go­to­vo je 90%,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.