For­do­va pro­da­ja u Ki­ni ovi­si o 18 ‘zlat­nih no­se­va’

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Ri­go­roz­ne pro­vje­re Ocje­nju­ju se mi­ris svih kom­po­nen­ti ko­je se ugra­đu­ju u unu­traš­njost auto­mo­bi­la za ki­ne­sko tr­ži­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.