iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DA­VOR TREMAC di­rek­tor Ube­ra za Hr­vat­sku i re­gi­ju

UBEROV POS­LOV­NI MODEL UVODI POT­PU­NO ČISTE FINANCIJSKE OD­NO­SE U INA­ČE SIVO TR­ŽI­ŠTE. ZA­TO GA NE VOLE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.