12

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

mi­li­ju­na ku­na iz­nos je ukup­nog du­go­va­nja pre­ma naj­ve­ćem vje­rov­ni­ku tvrt­ke, Pli­na­cru, a tre­ba­lo se ot­pla­ći­va­ti šest go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.