LIDL OTVA­RA TRGOVAČKI CEN­TAR U S. MITROVICI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nje­mač­ka kompanija Lidl za­in­te­re­si­ra­na je za otva­ra­nje cen­tra u Srem­skoj Mitrovici, te se pre­go­va­ra o iz­bo­ru lo­ka­ci­je. Pr­vi ttr­go­vač­ki cen­tar u Srem­skoj Mitrovici tre­bao bi biti iz­gra­đen nna pros­to­ru biv­še tv­tvor­ni­ce na­mje­šta­ja “1. no­vem­bar”, a po ppi­sa­nju por­ta­la Ozon me­di­ja, ru­še se sta­re ha­le. Na­kon to­ga, Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca će iz­gra­di­ti ser­vis­ne pro­met­ni­ce,p čime će se stvo­ri­ti pre­du­vje­tid za inves­ti­to­re koji će u pr­vom tr­go­vač­kom cen­tru otvo­ri­ti svo­je objek­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.