iz­ja­va dana

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

TO ŠTO JE HEINEKEN KUPIO

PIVOVARNU LAŠKO NE ZNA­ČI DA ĆE SE SMA­NJI­TI PRO­IZVOD­NJA U KARLOVAČKOJ PIVOVARI. TREND JE TA­KAV DA ĆE VJE­RO­JAT­NO RASTI VALENTINA BELAVIĆ di­rek­to­ri­ca ops­kr­be He­ine­ke­na Hr­vat­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.