DIONIČKI PRO­MET MA­NJI 40%, UKUP­NI ZA 26%

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 -

Dionički pro­met u tre­ćem tro­mje­se­čju na Za­gre­bač­koj bur­zi do­seg­nuo je 356,56 mi­li­ju­na ku­na što je 40 pos­to ni­že ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. Obvez­nič­ki pro­met od 66,2 mi­li­ju­na ku­na bi­lje­ži ne­što sla­bi­ji pad od osam pos­to. Si­tu­aci­ju je do­nek­le po­bolj­šao blok-pro­met di­oni­ca­ma ko­ji se s 137,1 mi­li­jun ku­na go­to­vo 2,5 pu­ta ve­ći ne­go la­ni, pa se ukup­ni pro­met od 559,9 mi­li­ju­na ku­na sma­njio 26 pos­to. Tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja od 236,7 milijardi ku­na ve­ća je 3,8 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.