iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

HR­VAT­SKA PO­ČI­NJE PRIPREMU 42 VE­LI­KA RAZVOJNA STRATEŠKA PROJEKTA KO­JE ŽE­LI FINANCIRATI EU NOVCEM IZ FINANCIJSKOG OKVIRA 2021-2027. GABRIJELA ŽALAC mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i EU fon­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.