3. Sha­ron Van Et­ten

Rolling Stone (Croatia) - - UVODNIK -

“Just Li­ke Blo­od”

Osje­ća­te bol? Osje­ti­te je još ja­če u no­voj su­bli­mi­nar­noj ba­la­di o lo­šoj ve­zi, I Don’t Want to Let You Down, na no­vom EP-ju bruk­lin­škog kan­ta­uto­ra (ko­ji tre­ba bi­ti objav­ljen u lip­nju).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.