Emi­nem The Mar­shall Mat­hers LP 2

Rolling Stone (Croatia) - - Albumi Godine -

U nas­tav­ku svog re­mek- dje­la iz 2000. Emi­nem je vra­tio ma­ni­ja­kal­nog ge­ni­ja ko­ji je upla­šio Ame­ri­ku – čak se Sta­nov mla­đi brat vra­tio da ubi­je gos­po­di­na Mat­her­sa. No, na “He­ad­lig­h­ts” je sklo­pio mir sa svo­jom otu­đe­nom ma­mom, što je si­gur­no naj­o­sje­ćaj­ni­ji tre­nu­tak Sli­ma Shadyja ika­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.