Sky Fer­re­ira Night Ti­me, My Ti­me

Rolling Stone (Croatia) - - Albumi Godine -

Sky Fer­re­ira od­ba­ci­la je di­va pop osam­de­se­tih i pre­uze­la jed­nos­tav­nost i is­kre­nost alt-rokerica de­ve­de­se­ti po­put PJ Har­vey i Shir­ley Man­son, ra­zot­kri­va­ju­ći lju­bav­ne bo­li s pr­lja­vim, sta­tič­nim gi­ta­ra­ma, vr­lo njež­nom elek­tro­ni­kom i ra­ču­nal­nim gro­ove­om. Kad ona pje­va o svom “he­avy-me­tal he­art,” ne ša­li se: že­na se do­bro slu­ži stro­je­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.