Ada­mo­va tmur­na ljet­na im­pro­vi­za­ci­ja

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - JON DOLAN

To da Adam Le­vi­ne obra­di naj­ve­ću pje­smu Ye­ah Ye­ah Ye­ah­sa mo­glo je bi­ti po­pri­lič­no kul. Umjes­to to­ga, do­bi­li smo tmur­nu ljet­nu im­pro­vi­za­ci­ju ko­ja pri­zi­va “Payp­ho­ne”, hit Ma­ro­on 5-a, sa­mo ma­lo grub­ljeg: Le­vi­ne pred­stav­lja ne­sret­nog lju­bav­nog ro­ba ko­ji pra­ti svo­ju nes­ta­lu dje­voj­ku pre­ko dis­co be­ata ko­ji pre­la­zi u mar­ši­ra­ju­ći funk-so­ul-gos­pel slom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.