VO­LI NO­GO­MET, MO­DU I - FRAN­CES­CA

Rolling Stone (Croatia) - - Lana Del Rey -

(1) La­na na ovo­go­diš­njem Glas­ton­buryju. (2) S no­vim deč­kom, fo­to­gra­fom Fran­ces­com Car­ro­zzi­ni­jem s ko­jim se zbli­ži­la na­kon pre­ki­da s glaz­be­ni­kom Bar­ri­ejem-Ja­me­som O’Ne­il­lom. (3) U druš­tvu Ka­te Moss i Alexe Chung pra­ti re­vi­ju iz pr­vog re­da. (4) Ve­li­ka je na­vi­ja­či­ca no­go­met­nog klu­ba Li­ver­po­ol.

4

3

1

2

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.