Na­bru­še­na art rokerica

Rolling Stone (Croatia) - - St. Vincent -

S glaz­be­ni­kom Da­vi­dom Byr­ne­om 2012. go­di­ne sni­mi­la je al­bum Lo­ve This Gi­ant ko­ji su proš­le go­di­ne pro­mo­vi­ra­li na za­jed­nič­koj, is­to­ime­noj tur­ne­ji; An­nie na Pri­ma­ve­ra fes­ti­va­lu u Bar­ce­lo­ni kra­jem svib­nja ove go­di­ne (li­je­vo).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.