Do­za po­li­ti­ke i uža­sa

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - DIN­KO BOIĆ

Proš­la je na­ša pr­va politič­ka go­di­na, ne­kad za­bav­no, a češ­će tra­gič­no. No u ovim vre­me­ni­ma, hu­mor je kao so­da bi­kar­bo­na - uz nju je lak­še pro­va­ri­ti spla­či­ne. Tekst

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.