Bran­don Flowers

Rolling Stone (Croatia) - - SADRŽAJ - Tekst PA­TRICK DOYLE

Pje­vač gru­pe The Kil­lers go­vo­ri o svom no­vom so­lo al­bu­mu i za­što ni­je Kanye­ov obo­ža­va­telj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.