Qu­ic­k­sil­verqs 1HD

Top Gear - - PLANET -

Na­kon što su slu­ša­li­ce ko­je su na­pra­vi­li u su­rad­nji s JBL-om do­ži­vje­le ve­li­ki us­pjeh, u Qu­ic­k­sil­ve­ru su od­lu­či­li sa­mos­tal­no iz­ba­ci­ti svoj pr­vi model. Osim kva­li­tet­nog zvu­ka, ove slu­ša­li­ce ima­ju i mo­guć­nost pro­mje­ne jas­tu­či­ća. 800 kn, qu­ic­k­sil­ver.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.