BE­SMIS­LE­NA STA­TIS­TI­KA

Top Gear - - PLANET -

Da se sve elek­trič­ne ži­ce na naj­o­prem­lje­ni­jem Mer­ce­de­su S-kla­se spo­je s jed­nog kra­ja na dru­gi, auto­mo­bil vi­še ne bi ra­dio. Što­vi­še, ne bi či­ni­le ni pra­vi struj­ni krug. Be­smis­le­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.