F1 set za sol & pa­par

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Sku­po­cje­ne posudice na­prav­lje­ne od di­je­lo­va bo­li­da mom­ča­di Red Bull, bit će ‘po­seb­ni’ do­da­tak za sva­kim sto­lom, a naj­vi­še će ih ci­je­ni­ti fa­na­tič­ni za­ljub­lje­ni­ci u For­mu­lu 1, ali i svi lju­bi­te­lji mo­der­nog di­zaj­na. www.ra­cin­g­gold.co.uk Ci­je­na: oko 17.000 kn

06

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.