PRE­SU­DA

Top Gear - - NOVO -

Una­toč to­me što za raz­li­ku od Au­di­je­vog me­kog ima tvr­di me­tal­ni krov M4 je lak­ši ne­vje­ro­jat­nih 170 kg. Ta­ko je i ma­nja sna­ga iz ma­njeg

mo­to­ra (plus mno­go okret­nog mo­men­ta iz nje­go­vog šes­te­ro­ci­lin­drič­nog tur­bo­mo­to­ra) do­volj­na da BMW uni­šti Audi­ja u utr­ci ubr­za­nja. Osim to­ga BMW je jed­nos­tav­ni­je i jas­ni­je kon­ci­pi­ran

ta­ko da na pa­pi­ru ima jas­ne pred­nos­ti...

*S DCT PRI­JE­NO­SOM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.