HONDA CI­VIC BTCC CAR

Top Gear - - TJEDAN BRZINE -

Mo­tor: 2000cm3, 4-cil. tur­bo, 330KS

Per­for­man­se:

0–97km/h za 4,2s, maks. br­zi­na 257km/h

Pri­je­nos sna­ge: Xtrac 1046 6-stu­panj­ski sek­ven­ci­jal­ni mje­njač, pred­nji po­gon

Ma­sa: 1280kg uklju­ču­ju­ći vo­za­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.