LO­ŠE

Top Gear - - GARAŽA -

Vra­ta sa šar­ka­ma iza iz­gle­da­ju do­bro i dje­ci omo­gu­ću­ju jed­nos­tav­ni­ji ula­zak na straž­nja sje­da­la. No otva­ra­nje pred­njih vra­ta za otva­ra­nje straž­njih da bis­te sje­li stra­ga već po­la­ko pos­ta­je do­sad­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.