LO­ŠE

Top Gear - - GARAŽA -

Kon­tro­le zas­lo­na osjet­lji­vog na do­dir ubr­zo do­sa­de Vi­še zvuč­nih sig­na­la ne­go na ra­ve kon­cer­tu Di­zel­ski mo­tor ma­njeg obuj­ma zah­ti­je­va mno­go ra­da s mje­nja­čem ako že­li­te ma­lo po­ju­ri­ti Pre­vi­še stak­le­nih po­vr­ši­na lje­ti pre­tva­ra C4 u stak­le­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.