VOZ­NE VJE­ŠTI­NE

Top Gear - - TJEDAN BRZINE -

Ko­le­ga Ol­lie pres­kro­man je da bi se po­hva­lio ko­li­ko je do­bro vo­zio Ci­vic ko­ji je

vr­lo, vr­lo zah­tje­van za vo­zi­ti. Na­kon tri kru­ga bio je sa­mo tri se­kun­de spo­ri­ji od Ne­ala i ubr­zo su u bok­su po­če­la ša­pu­ta­nja ka­ko bi

mu se mo­žda tre­ba­lo na­ba­vi­ti tr­ka­će odi­je­lo po mje­ri…

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.