ULJNI ELIKSIR ZA KO­ŽU I KO­SU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Li­ni­ja za nje­gu ti­je­la Vichy Nu­tri­ex­tra obo­ga­će­na je no­vim pro­izvo­dom ko­ji je na­zvan iz­u­zet­nim uljem za­to što ima efekt su­hog ulja i ne za­maš­ću­je ko­žu, a du­bin­ski je hra­ni. Mje­ša­vi­na de­vet iz­nim­no la­ga­nih pri­rod­nih ulja div­lje ru­že, ma­re­li­ce, sun­co­kre­ta, jo­jo­be, ri­že, ma­ra­ku­je, cr­nog ri­bi­za, ko­ri­jan­de­ra i ma­ka­da­mi­je ne sa­dr­ži pa­ra­be­ne, si­li­ko­ne ni bo­je, pa je po­god­na i za osjet­lji­vu ko­žu. Ulje Nu­tri­ex­tra stvo­re­no je za nje­gu i uljep­ša­va­nje li­ca, ti­je­la i ko­se (164,48 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.