ROSAL LIP BALM HOT CHOCOLATE LI­MI­TI­RA­NO IZ­DA­NJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ve­li­ka us­pješ­ni­ca iz Rosal Lip Bal­ma po­nov­no se vra­ća na po­li­ce! Za sve Rosal Čo­ko­ljup­ce, Rosal Lip Balm Hot Chocolate odu­še­vit će sve ko­ji vo­le miris i okus čo­ko­la­de. Ova bo­ga­ta čo­ko­lad­na tek­s­tu­ra oba­vi­ja tvo­je us­ne mi­ris­nom ča­ro­li­jom i či­ni ih ta­ko neo­do­lji­vo slat­kim. Baš po­put pra­ve čo­ko­la­de! Ci­je­na 12 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.