Blje­sak CRO

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ra­s­vje­ta je je­dan od naj­dojm­lji­vi­jih stil­skih po­te­za za stva­ra­nje po­seb­nog ugo­đa­ja! Obi­lje ot­ka­če­nih, za­bav­nih i prak­tič­nih ide­ja ‘si­nu­lo’ je hr­vat­skim di­zaj­ne­ri­ma.

Iva­na Vo­do­ga­žec Ar­hi­ve di­zaj­ne­ra, Ar­hi­va VL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.