Dis­ci­pli­Ni­ra­Na ko­sa

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 51. -

Zbog čes­tih kiša i vla­ge u zra­ku ko­sa je ot­ka­za­la pos­luš­nost. Po­treb­na joj je njež­na dis­ci­pli­na od­go­va­ra­ju­ćom nje­gom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.