Stil­ski cv

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 52. -

I ovog tjed­na Marko Grub­nić bira da­me sa sti­lom, a na red je doš­la i Sa­rah Je­ssi­ca Parker ko­ju ne tre­ba po­seb­no pred­stav­lja­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.