ŠA­RE­NI ET­NO

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda Diva -

Baš po­put mod­no o osvi­je­šte­ne Olje Vo­ri, is­tak­ni­te se u bi­je­lom­bi­je­lo sni­je­gu te na se­be na­ba­caj­te ša­re­nu od odje­ću s et­no­mo­ti­vi­ma

ko­ji se sva­ko m ma­lo vra­ća­ju u mo­du. Uz­mi­te ma­lo sa sv sva­ke stra­ne svi­je­ta pa ne za­bo­ra­vi­te po pon­čo, flo­ral­ne uzor­ke, tek­s­tu­ri­ra­ne tka­nin tka­ni­ne te mod­ne do­dat­ke

pre­poz­nat­ljiv pre­poz­nat­lji­vih mo­ti­va. Čiz­me ili glež­nja­če na pe­tu za­okru­žit će iz­gled.

KOŠULJA ULJA MANGO NGO 1099 kn NA­OčA­LE TOM­MY HILFIGER 819 kn Olja Vo­ri

KOM­BI­NE­ZON H&M 349 kn ŠE­ŠIR LINDEX 190 kn

GLEž­NJA­čE ZARA 400 kn SUK­NJA KNJA MANGO ANGO 39999 kn

TOR­BI­CA STRADIVARIUS 100 kn

PON­čO TOPSHOP 46 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.