Bar­ba­ri­ne neo­bič­ne cr­ne ci­pe­le s ru­pom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

Glu­mi­ca Bar­ba­ra No­la ja­ko do­bro no­si neo­bič­ne i po­ma­lo avan­gar­ne ko­ma­de odje­će i ase­so­ara. Ta­ko je na dva druš­tve­na do­ga­đa­ja li­je­pa glu­mi­ca obu­la za­nim­ljiv par ci­pe­la ko­ji do­la­zi u cr­noj bo­ji. Ci­pe­le ima­ju ru­pu na neo­bič­nom di­je­lu, pa ih je ta­ko Bar­ba­ra jed­nom obu­la na bo­su no­gu te ih je jed­nom is­kom­bi­ni­ra­la s gus­tim sr­nim gri­lon­ka­ma. To­li­ka je raz­li­ka, da se ve­oma te­ško pri­mje­ti da je to is­ta obu­ća. Is­to ta­ko is­kom­bi­ni­ra­la ih je na hla­če i na suk­nju te ja­ko do­bro to iz­ve­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.