Slo­bo­da po­kre­ta i u ‘onim’ da­ni­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Good Idea -

No­vi hi­gi­jen­ski uloš­ci Always Ul­tra nig­ht osmiš­lje­ni su ka­ko bi pru­ži­li sto­pos­tot­nu za­šti­tu i ap­so­lut­nu slo­bo­du kre­ta­nja, od ne­s­vjes­nih po­kre­ta ti­je­kom sna do zah­tjev­ne tje­lo­vjež­be. Slo­bo­du po­kre­ta po­ka­za­la je vo­di­te­lji­ca Mia Ko­va­čić vježba­ju­ći jo­gu u stu­di­ju Pink Elep­hant Yo­ga, dok Always nu­di do­dat­no rje­še­nje i za vjež­ba­nje na otvo­re­nom. U pro­mo­tiv­noj ak­ci­ji, kup­njom Always Ul­tra DUO pro­izvo­da na dar do­bi­va­te gri­jač za uši.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.