Umjet­no krz­no za pro­hlad­ne ve­če­ri

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Glu­mi­ca Da­ri­ja Lo­ren­ci vr­lo je čes­to na pre­mi­je­ra­ma ka­za­liš­nih pred­sta­va pa nam je ta­ko za oko za­pe­la bun­da od umjet­nog krz­na u bo­ji bi­je­le ka­ve ko­jom se vo­li za­ogr­nu­ti. Si­gur­ni smo da joj je to je­dan od naj­dra­žih zim­skih odjev­nih pred­me­ta u or­ma­ru jer je vr­lo čes­to vo­li odje­nu­ti i uk­lo­pi­ti u raz­li­či­te kom­bi­na­ci­je. Naj­češ­će je to out­fit cr­ne bo­je sa suk­njom či­ja du­ži­na va­ri­ra od mi­ni do mi­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.