Taj­no­vi­ta za­ba­va pod ma­ska­ma by envy ro­om

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

eNVy ro­om pred­sta­vio je kam­pa­nju snim­lje­nu u u pa­la­či Gvoz­da­no­vić is­pred objek­ti­va Ši­me Eški­nje. U sre­di­štu je bi­la vo­di­te­lji­ca Ta­tja­na Ju­rić, a ko­lek­ci­ja je za­ogr­nu­ta ve­lom re­tro šti­ha te aso­ci­ra na gla­mu­roz­ne 40-e i 50-e go­di­ne proš­log sto­lje­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.