Ak­cent tjed­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 88. -

Ovaj tje­dan u pr­vom je pla­nu bi­je­la ko­šu­lja, dio odje­će ko­ji je sve­vre­men­ski i uvi­jek iz­gle­da do­bro. In­s­pi­ri­raj­te se pred­lo­že­nim kom­bi­na­ci­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.