Maya­nas na­ruk­vi­ce u no­vom ‘bo­ho’ sti­lu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

No­vi mo­de­li po­pu­lar­nih Maya­nas na­ruk­vi­ca pra­te ljet­ne tren­do­ve, pa će se u ša­re­ni­lu ruč­no is­ple­te­nih uni­kat­nih na­ruk­vi­ca na­ći za sva­kog po­ne­što. No­ve na­ruk­vi­ce ukra­še­ne su školj­ka­ma, kris­ta­li­ma, pom­po­ni­ma, vi­sulj­ci­ma i flu­ores­cent­nim za­ko­vi­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.