MOD­NA PLA­žA U SR­CU SPLI­TA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // -

U no­vo­otvo­re­noj Flip Flop Fa­shi­on pro­da­va­oni­ci u cen­tru Spli­ta, u Mar­mon­to­voj 1, mo­že se na­ći sve za pla­žu. Vr­hun­ski bran­do­vi Co­lum­bia Sport­swe­ar, Ha­va­ianas, Re­gat­ta, Dupé, Ele­va­te i dru­gi, ide­al­ni su za ljet­ni bo­ra­vak na otvo­re­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.