Ak­cent

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 89. -

Ove su­bo­te stav­lja­mo ga na poderane tra­pe­ri­ce. Traper je i ova­ko hit ove se­zo­ne, a ove tra­pe­ri­ce mo­gu se no­si­ti na ta­ko mno­go na­či­na... Is­pro­baj­te je­dan (ili sva) od tri pred­lo­že­na “lo­oka”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.