Stil re­port

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Sadržaj // Broj 89. -

Što mo­že­mo na­uči­ti iz sti­la di­zaj­ne­ri­ce in­te­ri­je­ra Mir­ja­ne Mi­ku­lec + tri vru­će modne vi­jes­ti + bi­je­le štik­le na dva na­či­na: po­gle­daj­te ka­ko ih no­si biv­ša ma­ne­ken­ka Kris­ti­na Bra­dač

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.