Vrt­na za­ba­Va uz fi­ne de­li­ci­je i poz­na­te gos­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv By Divin Modni Tim -

Pos­las­ti­cu za broj­ne poz­na­te gos­te pri­re­dio je chef Ma­rin Me­dak na ve­če­ri u po­vo­du do­la­ska “zlat­nog do­ba” ko­ju je or­ga­ni­zi­rao So­mat GOLD u su­rad­nji s Go­re­njem. A vrt­na te­ra­sa res­to­ra­na Ro­ugeMa­rin naj­bo­lje je do­ča­ra­la sve lje­po­te ku­li­nar­skog umi­je­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.