Lje­po­ta ne kro­či sa­mo pis­ta­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - St Style Diva -

Oh, za Fran­cu­ski­nja­ma je ta­ko la­ko uz­di­sa­ti! Po­ku­ša­mo li ih sves­ti za za­jed­nič­ki na­ziv­nik, pr­va je ri­ječ – stil! A on obu­hva­ća to­li­ko to­ga. Od oba­vez­ne vit­ke fi­gu­re do sta­va i smi­onos­ti. Sva­ka­ko po­ma­že i to što je Pariz ipak svjet­ska pri­jes­tol­ni­ca mo­de, no Fran­cu­ski­nje su sjaj­no odje­ve­ne i dok idu na tr­ž­ni­cu, na pri­mjer u cr­nim, uskim hla­ča­ma i ci­pe­la­ma bez pot­pe­ti­ca. Ot­mje­nost i gla­mur s ve­li­kom do­zom non­ša­lan­ci­je i ja­kim smis­lom za uži­va­nje u ži­vo­tu, to je for­mu­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.